Ministers of State

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हे भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या शासनव्यवस्थेतील कार्यकारी प्रमुख पद आहे.

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

List of Chief Ministers of Maharashtra

इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री :

अनु. क्र.नावकार्यकाळ आरंभकार्यकाळ समाप्तीपक्षएकूण दिवस

1. यशवंतराव चव्हाण

1 May 1960

19 November 1962

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

933 दिवस

2. मारोतराव कन्नमवार

20 November 1962

24 November 1963

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

370 दिवस

3. पी. के. सावंत

25 November 1963

4 December 1963

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

10 दिवस

4. वसंतराव नाईक

5 December 1963

20 February 1975

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

4097 दिवस

5. शंकरराव चव्हाण

21 February 1975

16 April 1977

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

786 दिवस

6. वसंतदादा पाटील

17 April 1977

18 July 1978

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

453 दिवस

7. शरद पवार

18 July 1978

17 February 1980

पुरोगामी लोकशाही दल

580 दिवस

8. अब्दुल रहमान अंतुले

9 June 1980

12 January 1982

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

583 दिवस

9. बाबासाहेब भोसले

21 January 1982

1 February 1983

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

377 दिवस

10. वसंतदादा पाटील

2 February 1983

1 June 1985

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

851 दिवस

11. शिवाजीराव निलंगेकर पाटील

3 June 1985

6 March 1986

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

277 दिवस

12. शंकरराव चव्हाण

12 March 1986

26 June 1988

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

837 दिवस

13. शरद पवार

26 June 1988

25 June 1991

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

1094 दिवस

14. सुधाकरराव नाईक

25 June 1991

22 February 1993

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

608 दिवस

15. शरद पवार

6 March 1993

14 March 1995

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

739 दिवस

16. मनोहर जोशी

14 March 1995

31 January 1999

शिवसेना

1419 दिवस

17. नारायण राणे

1 February 1999

17 October 1999

शिवसेना

259 दिवस

18. विलासराव देशमुख

18 October 1999

16 January 2003

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

1187 दिवस

19. सुशीलकुमार शिंदे

18 January 2003

30 October 2004

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

651 दिवस

20.विलासराव देशमुख

1 November 2004

4 December 2008

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

1494 दिवस

21. अशोक चव्हाण

8 December 2008

15 October 2009

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

311 दिवस

7 November 2009

9 November 2010

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

368 दिवस

22. पृथ्वीराज चव्हाण

11 November 2010

26 September 2014

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

1415 दिवस

23. देवेंद्र गंगाधर फडणवीस

31 October 2014

भारतीय जनता पक्ष

दिवस

सन १९३७ ते ३० एप्रिल १९६० : मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री

अनु. क्र.नावकार्यकाळ आरंभकार्यकाळ समाप्तीपक्षएकूण दिवस

1

B. G. Kher

15 August 1947

21 April 1952

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

1711 दिवस

2

Morarji Desai

21 April 1952

31 October 1956

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

1654 दिवस

3

Yashwantrao Chavan

5 April 1957

30 April 1960

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

1307 दिवस